Preskočiť na hlavný obsah

Na zamyslenie


 1. Nakoľko som vnímavý voči okoliu?
 2. Keď so dosiahol určitý príjem/obrat, vytvor úplne nový spôsob. 
 3. Vzťahy sú to, prečo rastieme a čo dáva nášmu životu zmysel.
 4. Aká činnosť ma robí šťastným?
 5. Nič sa deje samo od seba. Ak chceš dosiahnuť úspech, predchádza tomu práca.
 6. Sprav to jednoducho.
 7. Na určitý obraz sa pozri rôznym pohľadom. Nemusí ti to dávať zmysel.
 8. Používam techniku iba kreatívne. 
 9. Oddýchni si offline. 
 10. Nastavím techniku tak, aby mi čo najlepšie slúžila. 
 11. Jediné, čo potrebuješ k tomu, aby si začal, je začať. 
 12. Čo ti chýba, vytvor. 
 13. Každý problém má riešenie. 
 14. Rieš veci včas. 
 15. Projektov je toľko, že môžeš robiť od rána do večera a stále môžeš byť naplnený.
 16. Ak si myslíš, že už lepšie nemôže byť, žiješ v sebaklame.
 17. Umožňuj ostatným spoznávať...

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Ži

Nikdy sa nesťažuj. Vždy je východisko. Zmier sa s tým, že sa ti niečo nepáči. Akonáhle budeš mať príležitosť, môžeš to zmeniť. Sprav to, o čom pochybuješ. Buď slobodný. Rozhoduj sa slobodne. Konaj slobodne. Uč sa svojím tempom. Uprav si informácie tak, aby si im rozumel a potom konaj. Vždy uplatňuj svoje znalosti. S čím sa dennodenne stretávam? Pravidelne sebareflektuj. Čo po mne ostáva? Pri jednotlivých činnostiach tráv čo najmenej času. Umožni láske viesť tvoj život. Čím som zručnejší a aktívnejší, tým som cennejší. Tráv pri PC čo najmenej času. Keď sa o niečo zaujímaš, dvere sa ti otvárajú. To, čo som vytvoril, si najlepšie pamätám. Každý deň je nová príležitosť k rastu. Môžeš len tvoriť. Vždy nájdeš cestu a skôr či neskôr spravíš to, čoho sa obávaš. Preto je dobré to spraviť hneď. To, čomu nerozumieš, je príležitosť. Nepreštuduj. Začni jednať. Zaznamenávaj si svoje konanie a pravidelne ho vyhodnocuj.  Sústreď sa.

Dodržuj

Nikdy sa neviň za to, čo si nespravil. Pouč sa z následkov. Je prirodzené, že pri tebe sú ľudia podobní ako ty. Kto sa nudí, zapudzuje svoje sny.  Zisti o zákazníkovi všetko.  Čím sme starší a sny nerealizujeme, zabúdame na ne. Jediný čas na plnenie snov je teraz. Do 30km zoženiem všetko, čo potrebujem... Keď máš 10 možností, v skutočnosti máš 2. Realita je hra.  Zisti sny a potreby druhých a napĺňaj ich.  Správne počúvaj otázky a môžeš správne odpovedať. V škole sa isté veci opakujú mnohokrát. Dôsledne plánuj a počúvaj 'intuíciu' a rýchlo sa adaptuj na meniace sa podmienky.

Uplatni

Veľkosť muža vidíte podľa veľkostí vecí, na ktoré sa sťažuje Buďte si vedomý vlastnej reči tela. Rob všetko tak, ako by to bola posledná činnosť v tvojom živote. Čo sa za posledných 10 rokov zmenilo/spôsob. Sebaorganizuj sa, aby si napĺňal svoje ciele. Zapisuj si nápady. Zápisky sú toaletou mysle. To, čomu nerozumieš, je príležitosť spoznať.  Pravidelne sa obzri za spôsobom svojho života - sebareflexia. Umožni láske preniknúť do všetkých oblastí tvojho života.  Čo a v akom stave zanechám ďalším generáciám? Čo používaš, nech ti slúži, nie ty tomu. Iniciatíva plní výsledky.  Transformuj si veci tak, aby si im rozumel. Vždy uplatňuj svoje znalosti.  Nikoho neuspokoj (uj).