Preskočiť na hlavný obsah

Rozhodnutie


 1. Staraj sa o telo, aby ti bezchybne slúžilo. 
 2. Čo môžem eliminovať a čo vytvoriť vo svojom živote?
 3. Veď príkladný život.
 4. Čo zo svojich snov môžem zrealizovať doma?
 5. Za každú chvíľu sa budeš zodpovedať. 
 6. Oddychuj aktívne - adrenalínové športy, poznávacie výlety.
 7. Komunikuj s otcom ako chlap s chlapom. 
 8. Staraj sa o okolie.
 9. Utkvelé predstavy ťa môžu obmedzovať. 
 10. Buď samostatný. Dopestuj a sprav si, pri čom sa môžeš naučiť konkrétny skill, sám.
 11. Žijem bez predsudkov.
 12. Kvôli čomu plánuješ (vy)cestovať?

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Uplatni

Veľkosť muža vidíte podľa veľkostí vecí, na ktoré sa sťažuje Buďte si vedomý vlastnej reči tela. Rob všetko tak, ako by to bola posledná činnosť v tvojom živote. Čo sa za posledných 10 rokov zmenilo/spôsob. Sebaorganizuj sa, aby si napĺňal svoje ciele. Zapisuj si nápady. Zápisky sú toaletou mysle. To, čomu nerozumieš, je príležitosť spoznať.  Pravidelne sa obzri za spôsobom svojho života - sebareflexia. Umožni láske preniknúť do všetkých oblastí tvojho života.  Čo a v akom stave zanechám ďalším generáciám? Čo používaš, nech ti slúži, nie ty tomu. Iniciatíva plní výsledky.  Transformuj si veci tak, aby si im rozumel. Vždy uplatňuj svoje znalosti.  Nikoho neuspokoj (uj).

Dodržuj

Nikdy sa neviň za to, čo si nespravil. Pouč sa z následkov. Je prirodzené, že pri tebe sú ľudia podobní ako ty. Kto sa nudí, zapudzuje svoje sny.  Zisti o zákazníkovi všetko.  Čím sme starší a sny nerealizujeme, zabúdame na ne. Jediný čas na plnenie snov je teraz. Do 30km zoženiem všetko, čo potrebujem... Keď máš 10 možností, v skutočnosti máš 2. Realita je hra.  Zisti sny a potreby druhých a napĺňaj ich.  Správne počúvaj otázky a môžeš správne odpovedať. V škole sa isté veci opakujú mnohokrát. Dôsledne plánuj a počúvaj 'intuíciu' a rýchlo sa adaptuj na meniace sa podmienky.

Ži

Nikdy sa nesťažuj. Vždy je východisko. Zmier sa s tým, že sa ti niečo nepáči. Akonáhle budeš mať príležitosť, môžeš to zmeniť. Sprav to, o čom pochybuješ. Buď slobodný. Rozhoduj sa slobodne. Konaj slobodne. Uč sa svojím tempom. Uprav si informácie tak, aby si im rozumel a potom konaj. Vždy uplatňuj svoje znalosti. S čím sa dennodenne stretávam? Pravidelne sebareflektuj. Čo po mne ostáva? Pri jednotlivých činnostiach tráv čo najmenej času. Umožni láske viesť tvoj život. Čím som zručnejší a aktívnejší, tým som cennejší. Tráv pri PC čo najmenej času. Keď sa o niečo zaujímaš, dvere sa ti otvárajú. To, čo som vytvoril, si najlepšie pamätám. Každý deň je nová príležitosť k rastu. Môžeš len tvoriť. Vždy nájdeš cestu a skôr či neskôr spravíš to, čoho sa obávaš. Preto je dobré to spraviť hneď. To, čomu nerozumieš, je príležitosť. Nepreštuduj. Začni jednať. Zaznamenávaj si svoje konanie a pravidelne ho vyhodnocuj.  Sústreď sa.